http://nativeahiska.ucoz.org/post-177-1214146847_22.gif
Приветствую Вас, Гость
Главная » Статьи » SON DAKİKA » AHISKA HABER

SIZI ince YARA derin- Yıl Bin Dokuz Yüz Kırk Beş.
  SIZI ince YARA derin- Yıl Bin Dokuz Yüz Kırk Beş Yer Ahıska.

Ahıska Türklerinin dramını anlamak için İkinci Dünya Savaşı Yıllarına geri dönmek de fayda var. Ahıska Türkleri 14 Kasım 1944 gününe kadar Sovyet devletine karşı asla bir tutum içerisinde olmamışlardı. İkinci Dünya Savaşı devam ederken 47 bin Ahıskalı (yetişkinlerin hemen hemen beşte dördü) Sovyet saflarında Almanlara karşı savaşmışlardı. 5 yıllık savaş sırasında yaklaşık 29 bin Ahıskalı Sovyet askeri hayatını kaybetti.Savaşın bitişinde Ahıska’da geri kalan  90-100 bin arasındaki  ihtiyar kadın ve çocuklar, 14 Kasım 1944 günü Stalin'in emriyle  Devlet Savunma Komitesi’nde hazırlanan 6279 sayılı, 31 Temmuz 1944 tarihli, tamamen gizli kararıyla Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’a  sürgün edilmiştir.

Stalin'in  zulmünden kaçan Ahıska Türkleri ,Azerî Türkleri,KırıмTürklerinden oluşan Türk kökenli,beş yüz kadar mülteci Türkiye'ye sığınmış, bunun üzerine Stalini Türkiye'den bunların kendilerine teslimini talep etmişti.

Stalin'in  bu talebini müzakere eden o zamanki Hey'et-i Vekile (Bakanlar Kurulu) de 'Umumi Ceza Hukuku'nun bu* kaidesine uyarak, Rusya'ya, zikri geçen mültecilerin iade edilmemesini kararlaştırmıştı. Fakat ilerleyen günlerde, Inönü bu kararı bozmuş, Hey'et-i Vekile kararına rağmen mültecilerin Rusya'ya iadesi emrini çıkarttırmıştır.Mülteciler, bu karar karşısında feryad-ı figân kopararak:
"Bizi siz öldürün fakat Moskofa teslim etmeyin!" diye yalvarmışlar, birçokları kendilerini trenden aşağıya atarak intihar etmek istemişlerdir. Bunların Rusya'ya teslim işine nezaret eden Türk subayı, gördüğü bu feci manzaraya daha fazla tahammül edemeyerek derhal bir yıldırım telgrafla hükümete bunların avdet etmek istemeyip intihara teşebbüs ettiklerini bu sebeple teslim kararının durdurulmasını taleb etmiştir.

Fakat Türkiye'nin o günkü Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, bu zavallıların Stalin'e  tesliminde ısrar etmiştir. Bu suretle Ruslar'a iade edilen beş yüz Türk kökenli mülteci, onları teslim eden Türk subayının gözü önünde Serder Abad Barajının öte yakasında toptan kurşuna dizilmişlerdir.

Kaynak: TBMM Zabıt Ceridesi, dönem 9, cild 9, Içtima 101, 18.07.1951, sayfa 203.

*Bahsi geçen kaide: "Beynelmilel kaidelere göre hiç bir devlet, siyasi bir suçluyu diğer devlete iade ve teslim etmez."

**Bu hadise bilâhare Demokrat Parti Devri'nde Mebus Şevket Mocan'ın teşebbüsü ile (18.07.1951 tarihli) Büyük Millet Meclisi'ndeki münakaşa ve müzakerelerle ortaya çıkmıştır.

© NNA-TV


Категория: AHISKA HABER | Добавил: alim (14/Май/2013)
Просмотров: 1477 | Рейтинг: 5.0/10
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]